Mittaustiedon hallinta

 

Huoneistojen mittaus- ja kulutustiedot ovat luettavissa vaivattomasti ja turvatusti Internetin kautta. Kohteisiimme aktivoidaan käyttövalmiiksi etäluentapalvelu mittaustietojen ja kulutuslukemien vaivatonta seurantaa ja tietojen turvattua tallennusta varten.

Mittaustiedon hallinta

 

Huoneistojen mittaus- ja kulutustiedot ovat luettavissa vaivattomasti ja turvatusti Internetin kautta. Kohteisiimme aktivoidaan käyttövalmiiksi etäluentapalvelu mittaustietojen ja kulutuslukemien vaivatonta seurantaa ja tietojen turvattua tallennusta varten.

Raportointi

Laskutus

Trendit

Hälytysseuranta

Ajantasaiset mittaus- ja kulutustiedot saat vaivattomasti ja turvatusti luentapalvelustamme. Tiedot siirtyvät kohteesta automaattisesti pilvipalveluumme, jolloin ne ovat ladattavissa mistä ja milloin tahansa. Palvelun käyttö sujuu helposti myös mobiililaitteilla. 

Saman etäluennan kautta voit seurata käyttöveden kulutusta, siirtää kulutustiedot laskutukseen ja seurata huoneistojen lämpötila- ja kosteustrendejä. Hälytykset vuodoista ja muista poikkeamista saat automaattisesti ilman viiveitä.

Luentapalvelu VesiPlus

 

Metecin etäluentapalvelu VesiPlus tarjoaa kokonaisnäkymän huoneistokohtaisiin mittauksiin ja huolehtii mittausdatan turvallisesta säilytyksestä.

 

Kokonaisnäkymä huoneistokohtaisiin mittauksiin on hyödyllinen apu kiinteistön hallinnassa. Kulutusten ja olosuhteiden tilanne on helppo todentaa lähes reaaliaikaisesti ja poikkeamat normaalitilanteesta havaitaan nopeasti. Lämpötila- ja kosteusmittausten trendiseuranta ja -raportit auttavat sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen optimoinnissa. Hälytykset poikkeamista, kuten vuodoista, jatkuvasta kulutuksesta tai poikkeavasta kosteustasosta, auttavat isompien vahinkojen ennaltaehkäisyssä. 

 

Luentapalvelu tuo kulutuslukemat helposti myös laskutuksen käyttöön. Lukema- ja kulutustiedot voidaan tuoda palvelun integraatiorajapinnan kautta suoraan laskutusohjelmaan kulutuspohjaista laskuttamista varten. 

 

Palvelun käyttö helposti Internet-selaimella ilman erillisiä ohjelmia. 

Kulutustiedot siirtyvät automaattisesti suoraan laskutusohjelmaan ilman manuaalista kirjaamista.

RAPORTOINTI

Kokonaisnäkymä huoneistokohtaisiin mittauksiin ja tilojen olosuhteisiin luo pohjan kattavalle raportoinnille. Kulutusten ja olosuhteiden tilanne on helppo todentaa lähes reaaliaikaisesti ja poikkeamat normaalitilanteesta havaitaan nopeasti. Selkeät raportit seurantaa ja laskutusta varten ovat ladattavissa vaivattomasti luentapalvelusta.

LASKUTUS

Luentapalvelu tuo kulutuslukemat sujuvasti laskutuksen käyttöön. Palvelu siirtää vedenkulutustiedot automaattisesti suoraan laskutusjärjestelmään kulutuspohjaista laskuttamista varten. Kulutustietoja voi tarkastella myös takautuvasti, mikä helpottaa epäselvyyksien selvittämistä, laitevikojen paikallistamista ja laskutusta esimerkiksi muuttotilanteessa. 

TRENDIT

Huoneistokohtaisten mittausten tiedot siirtyvät automaattisesti luentapalveluumme. Trendiseuranta, raportointi- ja hälytysominaisuudet auttavat osaltaan sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen optimoinnissa, jolloin paremmat sisäolosuhteet on mahdollista saavuttaa jopa aiempaa pienemmällä energian kulutuksella. 

HÄLYTYSSEURANTA

Hälytykset poikkeamista auttavat isompien vahinkojen ennaltaehkäisyssä. Kiireelliset hälytykset esimerkiksi vuodoista toimitetaan kiinteistöhuollon tietoon ilman viiveitä. Kiireettömät hälytykset, esimerkiksi poikkeamat toivotusta sisälämpötilasta tai kosteustasosta, auttavat kiinteistön ja sen olosuhteiden paremmassa hallinnassa ja ennakoinnissa. 

METEC OY

Hämeentie 157
00560 HELSINKI

info@metec.fi

MYYNTI

myynti@metec.fi

Puh. 050 349 8899

Copyright © 2020 Metec Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.