myMetec

myMetec IoT-ratkaisu tarjoaa kiinteistöille mahdollisuuden jopa 20% energiansäästöön asuntojen lämpötilojen optimoinnilla.

Lisäksi myMetec osallistaa asukkaat kulutustottumusten muutokseen ja sitä kautta mm. lämpimän veden ja energiankulutuksen pienentämiseen.

Uusi palvelumme myMetec julkistetaan virallisesti myMetec Summit -tapahtumassa 11.10.2022. Tilaa uutiskirje pysyäksesi ajantasalla.

Tilaa uutiskirje

myMetec valittu lokakuussa 2022 FinnBuild Highlights -finalistiksi!

Kilpailussa etsittiin alan mielenkiintoisimmat tuotekehityksen helmet, joihin kytkeytyvät mm. yhteiskuntavastuu sekä sosiaalinen vastuullisuus rakennuksen loppukäyttäjien osalta.

myMetec

myMetecillä merkittävää
energiansäästöä

myMetec on innovatiivinen, älykkyyttä integroiva IoT-ratkaisu, joka osallistuttaa kiinteistöt ja asukkaat merkittävään energiansäästöön.Tämän päivän energiansaatavuuden haasteiden myötä myMetec on äärimmäisen ajankohtainen sekä vastuullinen palvelu, joka potentiaali on yhteiskunnallisesti merkittävän kokoluokan energiansäästössä.
_ _ _ _

myMetec IoT-ratkaisussa on otettu huomioon tutkimustulokset, jotka osoittavat asuntojen ja yleisten tilojen merkittävän ylilämpöisyyden sekä vedenmittauksen jopa 30% säästävän vaikutuksen vedenkäyttöön. As.Oy-muotoisessa asumisessa energiankäytöstä onkin mahdollista säästää turvallisesti jopa yksi kolmannes.
_ _ _ _

myMetecin avulla saavutetaan mittavia tehokkuushyötyjä kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa mm. lämpötilaoptimoinnin muodossa. Kattava, jatkuvakestoinen mittausdata paljastaa asuntojen olevan jopa 2-4 astetta ylilämpöisiä suositukseen (Motiva 11.2021) verrattuna. Lisäksi tyhjien asuntojen määrä kasvaa (Talouselämä 19.6.2022) vastaten tällä hetkellä n. 150000 kerrostaloasuntoa.Tasapainottamalla sekä ylilämpöisten että tyhjien asuntojen lämpötilaa on Suomessa mahdollista saavuttaa jopa  1261 GWh:n vuotuinen energiansäästö. Kiinteistöt siis hyötyvät myMetec-mittausdataan pohjautuvan lämpötilaoptimoinnin säästöpotentiaalista, ja ensimmäiset lämpötilaoptimointiprojektit ovat käynnistyneet onnistuneesti.
_ _ _ _

Säästöpotentiaali koskee asukkaitakin: myMetec IoT osallistaa asukkaat kulutustottumusten seurantaan ja kulutuksen vähentämiseen esim. lämpimän käyttöveden osalta; kulutuksen mukainen laskutettava vedenkäyttö vähentyy tutkimusten mukaan jopa 30%. myMetecin hälytysseuranta paljastaa myös mahdolliset vesivuodot ja muut kulutuspoikkeamat.

Mittaustietojemme mukaan Suomessa asunnot ovat merkittävän ylilämpöisiä.

Tarjoamme markkinoille uutta, mutta myös luotettavinta keinoa suorittaa lämpötilaoptimointi, joka perustuu reaaliaikaiseen, jatkuvaan mittausdataan, ja sen perusteella tehtyyn 3D-mallinnukseen.

‍Alkuvuoden 2022 aikana kaikkien Metecin lämpötilamittauksen sisältävien taloyhtiökohteiden huoneistojen lämpötilakeskiarvo oli 23,0°C, vaihteluvälin ollessa 20,3-25,4°C.

Laskennallisesti lämpötilojen säätäminen Motivan suosituksiin (oleskelutiloissa 20-21 °C) mahdollistaa siis keskimäärin 10-15 % energiansäästön, säästöpotentiaalin ollessa parhaimmillaan yli 20 %.

myMetecin työstäminen on alkanut syksyllä 2021 (React-EU: tukirahoitus, osa Vipuvoimaa EU:lta ohjelmaa). Hankkeen koko on yhteensä 16 000 tuntia, 1,5 milj.€.

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä s-postiisi turhia mainoksia, vaan ainoastaan alan tärkeimpiä uutisia.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Jotain meni pieleen...