myMetec etäluentapalvelu

Huoneistojen vedenkulutustiedot sekä muu mittausdata ovat luettavissa vaivattomasti ja turvatusti internetin kautta. Etäluentapalvelu toimii yleisimmillä verkkoselaimilla ja mobiililaitteilla.

Kohteisiimme aktivoidaan käyttövalmiiksi etäluentapalvelu vedenkulutuksen sekä muiden mittaustietojen ja kulutuslukemien vaivatonta seurantaa ja tietojen turvattua tallennusta varten.

Kattavin kiinteistön kulutusseuranta Meteciltä
Saat ajantasaiset mittaus- ja kulutustiedot vaivattomasti ja turvatusti luentapalvelustamme.

Tiedot siirtyvät kohteesta automaattisesti pilvipalveluumme, jolloin ne ovat ladattavissa mistä ja milloin tahansa.
Palvelun käyttö sujuu helposti myös mobiililaitteilla.

Saman etäluennan kautta voit esimerkiksi seurata vedenkulutusta, siirtää kulutustiedot laskutukseen ja seurata huoneistojen lämpötila- ja kosteustrendejä. Hälytykset vuodoista ja muista poikkeamista saat automaattisesti ilman viiveitä.

Ajantasaiset mittaus- ja kulutustiedot saat vaivattomasti ja turvatusti myMetec-etäluentapalvelustamme!

Tiedot siirtyvät kohteesta automaattisesti pilvipalveluumme, jolloin ne ovat ladattavissa mistä ja milloin tahansa. Palvelun käyttö sujuu helposti myös mobiililaitteilla. 

Etäluentapalvelu aktivoidaan käyttövalmiiksi kohteisiimme mittaustietojen ja kulutuslukemien vaivatonta seurantaa ja tietojen turvattua tallennusta varten.

Trendiseuranta, raportointi- ja hälytysominaisuudet auttavat osaltaan sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen optimoinnissa.

Miellyttävät sisäolosuhteet on mahdollista saavuttaa jopa aiempaa pienemmällä energian kulutuksella.

Hälytykset poikkeamista auttavat isompien vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Kiireelliset hälytykset, esimerkiksi vuodot, toimitetaan kiinteistöhuollon tietoon ilman viiveitä.

Kiireettömät hälytykset, esimerkiksi poikkeamat toivotusta sisälämpötilasta tai kosteustasosta auttavat kiinteistön ja sen olosuhteiden paremmassa hallinnassa ja ennakoinnissa.

Kokonaisnäkymä huoneistokohtaisiin mittauksiin ja tilojen olosuhteisiin luo pohjan kattavalle raportoinnille.

Kulutusten ja olosuhteiden tilanne on helppo todentaa lähes reaaliaikaisesti ja poikkeamat normaalitilanteesta havaitaan nopeasti.

Selkeät raportit seurantaa ja laskutusta varten ovat ladattavissa vaivattomasti luentapalvelusta.

Luentapalvelu tuo kulutuslukemat sujuvasti laskutuksen käyttöön.

Palvelu siirtää vedenkulutustiedot automaattisesti suoraan laskutusjärjestelmään kulutuspohjaista laskuttamista varten.

Kulutustietoja voi tarkastella myös takautuvasti, mikä helpottaa epäselvyyksien selvittämistä, laitevikojen paikallistamista ja laskutusta esimerkiksi muuttotilanteessa.

myMetec
-> Energiansäästön tutkimus- ja kehityshanke
-> Mahdollistaa mittavan, jopa 20 % energiansäästön kiinteistöjen lämpötilojen optimoinnilla
-> Osallistuttaa asukkaat kulutustottumusten muutokseen
-> Innovatiivinen, älykkyyttä integroiva IoT-ratkaisu

myMetec energiansäästöhanke
Finnbuild Highlights 2022 finalisti

Kilpailussa etsittiin alan mielenkiintoisimmat tuotekehityksen helmet, joihin kytkeytyvät mm. yhteiskuntavastuu sekä sosiaalinen vastuullisuus rakennuksen loppukäyttäjien osalta.

myMetecin avulla saavutetaan mittavia tehokkuushyötyjä kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa mm. lämpötilaoptimoinnin muodossa. Kattava, jatkuvakestoinen mittausdata paljastaa asuntojen olevan jopa 2-4 astetta ylilämpöisiä suositukseen (Motiva 11.2021) verrattuna. Lisäksi tyhjien asuntojen määrä kasvaa (Talouselämä 19.6.2022) vastaten tällä hetkellä n. 150000 kerrostaloasuntoa.

Tasapainottamalla sekä ylilämpöisten että tyhjien asuntojen lämpötilaa on Suomessa mahdollista saavuttaa jopa 1261 GWh:n vuotuinen energiansäästö.

Tutustu viiden tähden energiasäästömalliinmyMetec energiansäästöhankkeen työstäminen alkoi syksyllä 2021
(React-EU: tukirahoitus, osa Vipuvoimaa EU:lta ohjelmaa).
Hankkeen koko on yhteensä 16 000 tuntia, 1,5 milj.€.

Avaa navigaatio
Sulje navigaatio