METEC – Luottokumppani uusien kohteiden ja saneerauksien suunnitteluun

Metec-yhdistelmäkeskus joustaa kaikissa tilanteissa ja mahdollistaa tulevaisuudessa uusien mittareiden ja/tai antureiden kytkemisen järjestelmään.

Myös kaikkien anturien/mittarien data on siirrettävissä rakennusautomaation käyttöön sekä on seurattavissa etänä Metecin pilvipalvelun kautta – milloin tahansa, mistä tahansa.

Väyläpohjainen mittausjärjestelmä

 

– Selkeä rakenne

– Helppo asennus

– Luotettava toiminta

Mittausjärjestelmä hyödyntää yhtenäistä, helposti asennettavaa infrastruktuuria. Järjestelmään kuuluvat laitteet – mittarit, anturit ja asukasnäytöt – liitetään standardiin M-Bus -väylään. Järjestelmän keskusyksikkö sisältää täyden valmiuden etäluentaan.

Langaton mittausjärjestelmä

 

– Helppo asennus 

– Myös jälkiasennuksiin

– Langaton signaali

Langattoman mittausjärjestelmän mittarit ja anturit ovat WM-Bus-liityntäisiä. Langaton järjestelmä sopii etenkin jälkiasennuskohteisiin, joissa johdotusta halutaan välttää. Sopiva määrä signaalinvahvistimia kohteen tilat ja rakenteet huomioiden takaa hyvän kuuluvuuden koko järjestelmälle.

Rakenteiden langattomat lämpötila- ja kosteusmittaukset

 

– Helppo asennus 

– Myös jälkiasennuksiin

– Langaton signaali

Langattoman mittausjärjestelmän mittarit ja anturit ovat WM-Bus-liityntäisiä. Langaton järjestelmä sopii etenkin jälkiasennuskohteisiin, joissa johdotusta halutaan välttää. Sopiva määrä signaalinvahvistimia kohteen tilat ja rakenteet huomioiden takaa hyvän kuuluvuuden koko järjestelmälle.
Käyttökohteita: uudis- ja korjausrakennuskohteiden seuranta takuuaikana, rakennusaikainen kosteus- ja lämpötilaseuranta, julkisivujen ja rakenteiden jatkuva kosteusseuranta.

Järjestelmän keskusyksikkö

– Täysi etäluentavalmius

– Selkeä kosketusnäyttö

– Sisäänrakennettu 4G-modeemi

– Liityntämahdollisuus kiinteistöautomaatioon

Etäluentavalmius sisältyy mittausjärjestelmään vakio-ominaisuutena. Järjestelmän keskusyksikkö M-KY kerää mittaustiedot väylältä ja tallentaa ne turvatusti. Tietoa voi viedä tarvittavilta osin myös kiinteistöautomaation käyttöön. Huonelämpötilojen keskiarvotietoa voidaan esimerkiksi hyödyntää lämmitysjärjestelmän säädössä. 

Ohjelmointi, käyttöönotto ja testaus sisältyvät aina järjestelmän toimitukseen. Näin myös mahdolliset asennusvirheet huomataan hyvissä ajoin ennen luovutusta asiakkaalle.

Monipuolinen asukasnäyttö

 

– Asukasnäyttö huoneiston mittaustiedoille

– Vesimittarien tiedot helposti luettavissa

– Liitetään samaan väylään mittarien kanssa

– Sisältää myös sisälämpötilan ja kosteuden mittaukset

Huoneistokohtainen asukasnäyttö näyttää huoneistoon liittyvät mittaustiedot asukkaalle. Asukasnäyttö asennetaan esimerkiksi eteisen seinälle ja liitetään samaan väylään vesimittarien kanssa. Näyttöön sisältyvät lisäksi sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittaukset. Huoneiston kaikkia kulutus- ja mittaustietoja voidaan seurata vaivattomasti myös etäluennan kautta.  

Helppoa kulutusten seurantaa ja olosuhteiden hallintaa!

Valtakunnallinen myymälä- ja huoltokumppaniverkosto

Jo yli 100 000 suomalaista asuu kodeissa, joissa on käytössä Metecin etäluettava vedenmittausjärjestelmä.

Kaikki laitteet ja järjestelmät vaativat huolenpitoa. Metecin organisaatio palveleekin valtakunnallisesti seitsemän paikkakunnan myymäläverkoston sekä valtuutetun huoltokumppaniverkoston kautta.

Metecin huolenpitosopimuksen avulla varmistat, että kaikki asennetut mittarit, anturit, näytöt ja/tai keskusyksiköt sekä tiedonsiirto kiinteistöstä pilvipalveluun toimii oikein.

Vesilaskutusta tehdessäsi käytössäsi on varmasti kaikkien tilojen kulutuslukemat ja/tai halutessa saat otettua raportit minkä tahansa yksittäisen tilan tai mittarin osalta.

Metec valvoo ja ylläpitää järjestelmää sinun puolestasi!

Metecin järjestelmä joustaa ja kasvaa tulevaisuudessakin!

Laki vaatii etäluettavien huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttöä vesilaskutuksen perusteena. Mutta mitä muuta halutaan mitata, seurata, säätää tulevaisuudessa etänä tai automaation avulla? Mihin kaikkeen pitäisi varautua tai mitä pitäisi osata huomioida ratkaisuja tehdessä?

Metec-yhdistelmäkeskus joustaa kaikissa tilanteissa ja mahdollistaa tulevaisuudessa uusien mittareiden ja/tai antureiden kytkemisen järjestelmään. Metecin keskukseen voidaan yhdistää vapaasti niin langallisia kuin langattomia Mbus-mittareita – vaikka sekaisin ja käytännössä vaikka kuinka monia kappaleita.

Keskus onkin laajennettavissa helposti vastaamaan kaikkiin tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi kaikkien anturien/mittarien data on siirrettävissä rakennusautomaation käyttöön sekä on seurattavissa etänä Metecin pilvipalvelun kautta – milloin tahansa, mistä tahansa.

Metec: varma valinta nyt ja huomenna!

Vedenkulutuksen sekä mittausdatan etäluentapalvelu 
VesiPlus 

Trendit

Huoneistokohtaisten mittausten tiedot siirtyvät automaattisesti luentapalveluumme.

Trendiseuranta, raportointi- ja hälytysominaisuudet auttavat osaltaan sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen optimoinnissa, jolloin paremmat sisäolosuhteet on mahdollista saavuttaa jopa aiempaa pienemmällä energian kulutuksella. 

Laskutus

Luentapalvelu tuo kulutuslukemat sujuvasti laskutuksen käyttöön. Palvelu siirtää vedenkulutustiedot automaattisesti suoraan laskutusjärjestelmään kulutuspohjaista laskuttamista varten.

Kulutustietoja voi tarkastella myös takautuvasti, mikä helpottaa epäselvyyksien selvittämistä, laitevikojen paikallistamista ja laskutusta esimerkiksi muuttotilanteessa.

Raportointi

Kokonaisnäkymä huoneistokohtaisiin mittauksiin ja tilojen olosuhteisiin luo pohjan kattavalle raportoinnille.

Kulutusten ja olosuhteiden tilanne on helppo todentaa lähes reaaliaikaisesti ja poikkeamat normaalitilanteesta havaitaan nopeasti.

Selkeät raportit seurantaa ja laskutusta varten ovat ladattavissa vaivattomasti luentapalvelusta.

Hälytysseuranta

Hälytykset poikkeamista auttavat isompien vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Kiireelliset hälytykset esimerkiksi vuodoista toimitetaan kiinteistöhuollon tietoon ilman viiveitä.

Kiireettömät hälytykset, esimerkiksi poikkeamat toivotusta sisälämpötilasta tai kosteustasosta, auttavat kiinteistön ja sen olosuhteiden paremmassa hallinnassa ja ennakoinnissa. 

METEC OY

Suutarilantie 61

00750 HELSINKI

info@metec.fi

020 703 2970

MYYNTI

myynti@metec.fi

020 703 2970

Copyright © 2022 Metec Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.