Urakoitsijoiden arvostama mittausjärjestelmä

Markkinoiden laajin kiinteistö- ja huoneisto-olosuhteiden IoT-mittausjärjestelmä.

Helposti laajennettavissa oleva järjestelmä.

Standardit automaatioprotokollat; varma yhdistettävyys VAK:iin. 

Valtakunnallinen huolenpito-organisaatio.

ÄLÄ MUREHDI

…automaatioprotokollista

…toimintavarmuudesta

…asennuksen vaikeudesta

…toimitusajoista

…käyttöönotosta

Onko mittarit helppo asentaa?

Kyllä! Asennuskulma on vapaa mittarityypin valinnasta riippuen. Lähetyksen mukana tulee yksityiskohtaiset asennusohjeet.

Mitä automaatioprotokollia Metec käyttää?

Metecin järjestelmä käyttää M-Bus ja ModBus -protokollia mittausdatan siirtämisessä.

Metec-järjestelmä käyttää standardoituja automaatioprotokollia, joiden ansiosta järjestelmä voidaan yhdistää myös muuhun kiinteistöautomaatioon.

Miten käyttöönotto tehdään?

Käyttöönotto tehdään paikan päällä, jotta kaikki osapuolet voivat olla varmoja siitä, että järjestelmä lähtee odotetulla tavalla toimimaan.

TUTUSTU TARKEMMIN…

Väyläpohjainen mittausjärjestelmä

   

– Selkeä rakenne

– Helppo asennus

– Luotettava toiminta

Mittausjärjestelmä hyödyntää yhtenäistä, helposti asennettavaa infrastruktuuria. Järjestelmään kuuluvat laitteet – mittarit, anturit ja asukasnäytöt – liitetään standardiin M-Bus-väylään. Järjestelmän keskusyksikkö sisältää täyden valmiuden etäluentaan.

Langaton mittausjärjestelmä

   

– Helppo asennus 

– Myös jälkiasennuksiin

– Langaton signaali

Langattoman mittausjärjestelmän mittarit ja anturit ovat WM-Bus-liityntäisiä. Langaton järjestelmä sopii etenkin jälkiasennuskohteisiin, joissa johdotusta halutaan välttää. Sopiva määrä signaalinvahvistimia kohteen tilat ja rakenteet huomioiden takaa hyvän kuuluvuuden koko järjestelmälle.

Rakenteiden langattomat lämpötila- ja kosteusmittaukset

   

– Helppo asennus 

– Myös jälkiasennuksiin

– Langaton signaali

Langattoman mittausjärjestelmän mittarit ja anturit ovat WM-Bus-liityntäisiä. Langaton järjestelmä sopii etenkin jälkiasennuskohteisiin, joissa johdotusta halutaan välttää. Sopiva määrä signaalinvahvistimia kohteen tilat ja rakenteet huomioiden takaa hyvän kuuluvuuden koko järjestelmälle.
 
 Käyttökohteita: uudis- ja korjausrakennuskohteiden seuranta takuuaikana, rakennusaikainen kosteus- ja lämpötilaseuranta, julkisivujen ja rakenteiden jatkuva kosteusseuranta.

Järjestelmän keskusyksikkö

   

– Täysi etäluentavalmius

– Selkeä kosketusnäyttö

– Sisäänrakennettu 4G-modeemi

– Liityntämahdollisuus kiinteistöautomaatioon

Etäluentavalmius sisältyy mittausjärjestelmään vakio-ominaisuutena. Järjestelmän keskusyksikkö M-KY kerää mittaustiedot väylältä ja tallentaa ne turvatusti. Tietoa voi viedä tarvittavilta osin myös kiinteistöautomaation käyttöön. Huonelämpötilojen keskiarvotietoa voidaan esimerkiksi hyödyntää lämmitysjärjestelmän säädössä. 

Ohjelmointi, käyttöönotto ja testaus sisältyvät aina järjestelmän toimitukseen. Näin myös mahdolliset asennusvirheet huomataan hyvissä ajoin ennen luovutusta asiakkaalle.

Monipuolinen asukasnäyttö

   

– Asukasnäyttö huoneiston mittaustiedoille

– Vesimittarien tiedot helposti luettavissa

– Liitetään samaan väylään mittarien kanssa

– Sisältää myös sisälämpötilan ja kosteuden mittaukset

Huoneistokohtainen asukasnäyttö näyttää huoneistoon liittyvät mittaustiedot asukkaalle. Asukasnäyttö asennetaan esimerkiksi eteisen seinälle ja liitetään samaan väylään vesimittarien kanssa. Näyttöön sisältyvät lisäksi sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittaukset. Huoneiston kaikkia kulutus- ja mittaustietoja voidaan seurata vaivattomasti myös etäluennan kautta.  

Helppoa kulutusten seurantaa ja olosuhteiden hallintaa!

Valtakunnallinen myymälä- ja huolenpitoverkosto

Jo yli 100 000 suomalaista asuu kodeissa, joissa on käytössä Metecin etäluettava mittausjärjestelmä.

Kaikki laitteet ja järjestelmät vaativat huolenpitoa. Metecin organisaatio palveleekin valtakunnallisesti seitsemän paikkakunnan myymäläverkoston sekä valtuutetun huoltokumppaniverkoston kautta.

Metecin huolenpitosopimuksen avulla varmistat, että kaikki asennetut mittarit, anturit, näytöt ja/tai keskusyksiköt sekä tiedonsiirto kiinteistöstä pilvipalveluun toimii oikein.

Vesilaskutusta tehdessäsi käytössäsi on varmasti kaikkien tilojen kulutuslukemat ja/tai halutessa saat otettua raportit minkä tahansa yksittäisen tilan tai mittarin osalta.

Metec valvoo ja ylläpitää järjestelmää sinun puolestasi!

VesiPlus-etäluentapalvelusta apua kiinteistön hallintaan

VesiPlussan kokonaisnäkymä huoneistokohtaisiin mittauksiin on hyödyllinen apu kiinteistön hallinnassa. Kulutusten ja olosuhteiden tilanne on helppo todentaa lähes reaaliaikaisesti ja poikkeamat normaalitilanteesta havaitaan nopeasti.

Lämpötila- ja kosteusmittausten trendiseuranta ja -raportit auttavat sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen optimoinnissa. Hälytykset poikkeamista, kuten vuodoista, jatkuvasta kulutuksesta tai poikkeavasta kosteustasosta, auttavat isompien vahinkojen ennaltaehkäisyssä

METEC OY

Suutarilantie 61

00750 HELSINKI

info@metec.fi

020 703 2970

MYYNTI

myynti@metec.fi

020 703 2970

Copyright © 2022 Metec Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.